Cơ sở nuôi chim yến 3 tầng của anh Nguyễn Thanh Đức tại nhà 7A/144/1 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, TP Huế

Cơ sở nuôi chim yến 3 tầng của anh Nguyễn Thanh Đức tại nhà 7A/144/1 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, TP Huế

Cơ sở nuôi chim yến 3 tầng của anh Nguyễn Thanh Đức tại nhà 7A/144/1 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, TP Huế