Anh Long thu hoạch tổ yến. Ảnh: VĂN VIỆT

Anh Long thu hoạch tổ yến. Ảnh: VĂN VIỆT

Anh Long thu hoạch tổ yến. Ảnh: VĂN VIỆT